Slot booking

Opslag bulkgoederen

Voor de opslag in bulk heeft Gheys aluminium opslagsilo’s in diverse maten ter beschikking. De voorbije jaren hebben we stelselmatig geïnvesteerd in bijkomende opslagsilo’s. Momenteel beschikt Gheys over meer dan 400 silo’s en zal in de nabije toekomst nog extra silo’s bijbouwen om de stijgende vraag naar bulkopslag op te vangen. 

Voor nieuwe projecten kan Gheys, los van de algemene investeringen, extra capaciteit bouwen volgens de specifieke eisen en wensen van de klant.

  • Opslag bulkgoederen & opslagsilo's
  • Opslag bulkgoederen & opslagsilo's
  • Opslag bulkgoederen & opslagsilo's
  • Opslag bulkgoederen & opslagsilo's