Slot booking

Transport van verpakte goederen

Gheys zorgt eveneens voor het vervoer van verpakte lading, zowel deellading als complete lading. Jaarlijks vervoeren eigen wagens, geïntegreerde- en vaste onderaannemers ruim een kwart miljoen aan verpakte goederen. Daarbij wordt altijd gelet op het lage tarragewicht van het voertuig om zoveel mogelijk lading mee te kunnen nemen.
  • Transport verpakte goederen
  • Transport verpakte goederen
  • Transport verpakte goederen